Gefle Rk

Varmt välkommen till Gefle Rotaryklubb, en klubb med gamla anor och en trevlig atmosfär.Du hittar vår klubblokal på Restaurang Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, mitt i centrala Gävle. Det finns parkering i direkt anslutning men den kan vara välbesökt. På gångavstånd (ca: 100-500 meter från klubblokalen finns bra parkeringsmöjligheter (parkeringshus och P-platser längs gatan), hotell, caféer, butiker och massor av bra restauranger.
Entrén till klubbens möteslokal på restaurang Folkets Hus i centrala Gävle.  Om du har några frågor eller funderingar går det utmärkt att kontakta klubbens sekreterare för mer information! 
Rotary är en internationell organisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Det finns Rotaryklubbar så gott som i alla världens länder. Genom att vara medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslång vänskap på köpet. Det finns drygt 1,2 miljoner rotarianer i hela världen.  Klubben är den viktigaste komponenten i Rotarys organisatoriska struktur. Det finns drygt 35 000 Rotaryklubbar i över 220 länder. www.wp.rotary.se   Nyheter

 

UTLYSNING AV STIPENDIER

Har du en talang eller ett specialintresse? Stipendierna skall utgöra stöd till en fortsatt utveckling för ungdomar som bedöms ha en lovande framtid inom det område ansökan avser.

Har du inte fyllt 23 år, är skriven i Gävle. Sök Handels-Societetens i Gefle Rotarystipendier. Två stipendier kommer att delas ut 2024 om vardera 20.000:-.

En ansökan med personbevis, betyg, uppgift om referenter och övrigt som sökanden vill hänvisa ges till Gefle Rotaryklubb  Stipendiekommittén. Den adresseras till Karl-Axel Bladh, Valbogatan 22A, 803 23 Gävle (karlaxel.bladh@telia.com). Sista ansökningsdag är 15 april och stipendierna delas ut vid en lunch med Gefle Rotaryklubb.


Slutrapport från:

VATTEN OCH SANITETSPROJEKT TILL STÖD FÖR ROTARY DOCTORS (RD) ARBETE I VÄSTRA KENYA.


Kära medlemmar i Gefle Rotaryklubb!

 Gefle RK har nu byggt en källa VÄ Kenya. Den försörjer ca 200 hushåll eller 1200 personer.

 Nedan är den information vi fått av Rotary Doctors.

”Nu är Mukhwana källan som Gefle Rotaryklubb har finansierat färdigbyggd. Brunnen ger rent vatten till cirka 200 hushåll. Bifogat är både en rapport om källbyggnationen och en rapport med provresultaten.  

 När källan är färdig tas alltid vattenprov för att kontrollera att vattnet är bra. Denna gång visade vattenproverna att det fanns en del E-coli bakterier i vattnet. Detta kan hända med källor, men efter att vatten har strömmat igenom källan ett tag brukar dessa bakterier försvinna. Ofta är det boskap som har funnits runt området så det har resulterat i att bakterier på något sätt hamnat på det byggnadsmaterial man använt, stenar, etc. Så vi kommer att ta ett nytt prov om en cirka en månad för att kontrollera att bakterierna är borta. Detta är något som brukar hända med någon källa per år, så det är inget ovanligt och brukar ordna upp sig efter någon månad. Byborna har fått information om saken och är tillsagda att de nu måste koka vattnet. Vi återkommer med mer information om det när vi får nästa provresultat.

 CONCLUSION

The impact of this project to the community are: -

- The villagers will be able to access clean and safe consumption water.

- The travelling distance to search for clean water has been reduced hence      villagers saving time. Children and women will not take a lot of time fetching water so they can use saved time to do other productive work at home.

- Health of the villagers will be improved because of the provision of clean and safe water leading to reduced water borne disease such as diarrhea.

- Protection of water sources catchment area which promotes steady supply of water by planting of trees.

 - Planting of trees will help conserve environment hence reducing effects of global warming.

The community members are very appreciative for the support of construction of this spring.”

 Nya vattenprover är tagna och därmed är källan GODKÄND!

Tack Gefle Rotaryklubb!


+ECt++JfIWfAcXBn06vyNYM5ydFfGo99GQrHR6G0kAYK9r9WCzmAuAo1J6PHlYLq9ApN+C2YCxfRA1djotWBbqBrbwzX4fwBp47KNgIzIvQAAAABJRU5ErkJggg==    j9YqBc6+SjMQwAAAABJRU5ErkJggg==


9k=     9k=


ROTARYS UNGDOMSYTBYTE OCH UTBILDNING

Rotarys ungdomsutbyte

Rotarys Ungdomsutbyte har till syfte att genom studentutbyten öka förståelsen mellan människor världen över. I över 40 år har Rotary i Sverige (Rotarystudent) skapat förutsättningar för ungdomar att upptäcka världen.

Programmen är öppna för alla. I och med att verksamheten bygger på ideellt engagemang kan priserna hållas förhållandevis låga.  Rotary erbjuder följande aktiviteter:

 Ettårsutbyte för dig som är 15-17 år och vill plugga utomlands under ett läsår och samtidigt bo i olika familjer. Ansökan senast oktober året innan.

Sommarutbyte för dig som är15–18 år och vill åka utomlands några sommarveckor. Likasinnade ungdomar matchas ihop för att bo lika länge hos varandras familjer i Sverige och utomlands. Ansökan senast den 31 december året innan.

Sommarläger för dig som är 15–24 år och vill delta på något av Rotarys läger runt om i Europa. Välj mellan olika läger med teman som till exempel musik, sport och kultur. Ansökan senast 15 januari samma år.

Georgiastipendiet för ett års studier efter gymnasiet i delstaten Georgia, USA.

Stipendiet omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. Sökande skall vara 18-24 år när studieåret börjar den 1 augusti. Ansökan senast den 15 augusti året innan det aktuella läsåret.

 

För vidare information:

rotarystudent.se

Facebook: Rotarystudent

Instagram: rotarystudent

Kontaktperson Gefle  Rotaryklubb: 

Erika Svärd, erika.svard@ovako.com