Gefle Rk

Varmt välkommen till Gefle Rotaryklubb, en klubb med gamla anor och en trevlig atmosfär.Du hittar vår klubblokal på Restaurang Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, mitt i centrala Gävle. Det finns parkering i direkt anslutning men den kan vara välbesökt. På gångavstånd (ca: 100-500 meter från klubblokalen finns bra parkeringsmöjligheter (parkeringshus och P-platser längs gatan), hotell, caféer, butiker och massor av bra restauranger.
Entrén till klubbens möteslokal på restaurang Folkets Hus i centrala Gävle.  Om du har några frågor eller funderingar går det utmärkt att kontakta klubbens sekreterare för mer information! 
Rotary är en internationell organisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Det finns Rotaryklubbar så gott som i alla världens länder. Genom att vara medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslång vänskap på köpet. Det finns drygt 1,2 miljoner rotarianer i hela världen.  Klubben är den viktigaste komponenten i Rotarys organisatoriska struktur. Det finns drygt 35 000 Rotaryklubbar i över 220 länder. www.wp.rotary.se   Nyheter

 

UTLYSNING AV STIPENDIER

Har du en talang eller ett specialintresse? Stipendierna skall utgöra stöd till en fortsatt utveckling för ungdomar som bedöms ha en lovande framtid inom det område ansökan avser.

Har du inte fyllt 23 år, är skriven i Gävle och är studerande? Sök Handels-Societetens i Gefle Rotarystipendier. Två stipendier på vardera 20 000 kr kommer att delas ut 2023.

En ansökan med personbevis, betyg, uppgift om referenter och övrigt som sökanden vill hänvisa ges till Gefle Rotaryklubb  Stipendiekommittén. Den adresseras till Karl-Axel Bladh, Valbogatan 22A, 803 23 Gävle (karlaxel.bladh@telia.com) Stipendiekommittén vill ha din ansökan senast den 10 april 2023.


VATTEN OCH SANITETSPROJEKT TILL STÖD FÖR ROTARY DOCTORS (RD) ARBETE I VÄSTRA KENYA.

Gefle Rotaryklubb driver sedan hösten 2020 ett vatten- och sanitetsprojekt tillsammans med Sandviken Västra Rotaryklubb. Redan har vi i samarbete med Rotary Doctors (RD) kunnat bekosta en brunn som byggts i en skola i Endebess i Västra Kenya. Nu fortsätter vi insamlingen för att kunna bekosta ytterligare sanitetsanläggningar i Kenya.

Gefle RK är tacksamma om Ni vill ge ett bidrag, insatt på vårt konto bg 5014-6885 eller swisha till 1234964318 . Läs mer under vår klubbs projekt. På Rotary Doctors hemsida eller FB sida kan man ta del av många obeskrivbara berättelser.ROTARYS UNGDOMSYTBYTE OCH UTBILDNING

Rotarys ungdomsutbyte

Rotarys Ungdomsutbyte har till syfte att genom studentutbyten öka förståelsen mellan människor världen över. I över 40 år har Rotary i Sverige (Rotarystudent) skapat förutsättningar för ungdomar att upptäcka världen.

Programmen är öppna för alla. I och med att verksamheten bygger på ideellt engagemang kan priserna hållas förhållandevis låga.  Rotary erbjuder följande aktiviteter:

 Ettårsutbyte för dig som är 15-17 år och vill plugga utomlands under ett läsår och samtidigt bo i olika familjer. Ansökan senast oktober året innan.

Sommarutbyte för dig som är15–18 år och vill åka utomlands några sommarveckor. Likasinnade ungdomar matchas ihop för att bo lika länge hos varandras familjer i Sverige och utomlands. Ansökan senast den 31 december året innan.

Sommarläger för dig som är 15–24 år och vill delta på något av Rotarys läger runt om i Europa. Välj mellan olika läger med teman som till exempel musik, sport och kultur. Ansökan senast 15 januari samma år.

Georgiastipendiet för ett års studier efter gymnasiet i delstaten Georgia, USA.

Stipendiet omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. Sökande skall vara 18-24 år när studieåret börjar den 1 augusti. Ansökan senast den 15 augusti året innan det aktuella läsåret.

 

För vidare information:

rotarystudent.se

Facebook: Rotarystudent

Instagram: rotarystudent

Kontaktperson Gefle  Rotaryklubb: 

Erika Svärd, erika.svard@ovako.com